Our Experts

All partners organising LLL-LABS and LLL-FORUMS identified a wide range of experts who have been involved in the LLL-LABS (project research phase) of which at least 15 from each country also have been involved in the LLL-FORUMS (regional/national seminar) and the LLL-AGORA.

In this section of the website we are providing the profiles of the experts selected to take part in the LLL-FORUMS and the LLL-AGORA. It is also possible to register as an external expert if you are working in areas related to the project themes and have an interest in connecting and collaborating with the experts identified by the project.

  • Participants have to come from either the practical field of LLL, from policy-making institutions or from an academic background; preferably in equal numbers of each field.
  • Participants have to possess knowledge and experience concerning different types of LLL, focus their activities on the labour market or on personal development.
Poland
Email hidden; Javascript is required.

Od 2 lat współpracuję z WUP w Krakowie i z IBE w Warszawie w zakresie opracowywania Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Profile Picture
Poland
Email hidden; Javascript is required.

Psychologist, job advisor, trainer, 20 years of experience in public employment services, instructor of educational method and resource oriented method, co-funder of Malopolska LLL partnership.

Nowadays coordinator of a pilot project of creating a system of validation in Poland.

Poland
Email hidden; Javascript is required.

Posiadam bogate doświadczenie w aktywizacji osób pozostajacych bez zatrudnienia.

Poland
Email hidden; Javascript is required.

"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young" - Henry Ford

Poland
Email hidden; Javascript is required.

- koordynacja Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
- współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu;
- sposoby egzaminowania i szkolenia w krajach UE;
- pozyskiwanie środków z funduszy UE;
- współpraca z partnerami w zakresie rozwoju sektora MŚP;

Profile Picture
Poland
Email hidden; Javascript is required.

Zawodowo zajmuję się kształceniem osób dorosłych, poprzez prowadzenie ośrodka szkolenia zawodowego, w którym kształcimy operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, walce itp.), operatorów urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie itp.), spawaczy jak i również w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Główne sektory gospodarki dla których realizujemy szkolenia to przemysł wraz z górnictwem i budownictwo. Jestem również Członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych na operatorów maszyn budowlanych oraz Członkiem Komisji wewnętrznych powoływanych przez ośrodek szkolenia.

Profile Picture
Poland
Email hidden; Javascript is required.

Zawodowo zajmuję się kształceniem osób dorosłych, poprzez prowadzenie Działu Szkoleń ośrodka szkolenia zawodowego, w którym kształcimy operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, walce itp.), operatorów urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie itp.), spawaczy jak i również w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Główne sektory gospodarki dla których realizujemy szkolenia to przemysł wraz z górnictwem i budownictwo. Jestem również Członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych na operatorów maszyn budowlanych oraz Członkiem Komisji wewnętrznych powoływanych przez ośrodek szkolenia.

Poland
Email hidden; Javascript is required.

- Ponad 16 lat doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi, w tym monitoringu i ewaluacji
- Edukator, trener organizacji pozarządowych, samorządów, MSP, nauczycieli i młodzieży
- Konsultant organizacji pozarządowych i samorządu w zakresie , rynku pracy, kultury, turystyki, edukacji, rozwoju lokalnego, budowania partnerstw, rozwoju MSP
- Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, kultury, ochrony środowiska, budowania partnerstwa, rozwoju organizacji pozarządowych, zarządzania projektami
- Trener i subkontraktor projektu Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL Phare 2001 w województwie małopolskim
- Trener i doradca projektu Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocj

Poland
Email hidden; Javascript is required.

Nauczyciel akademicki, adiunkt PK
Pedagog pracy, doradca zawodowy

Profile Picture
Poland
Email hidden; Javascript is required.

I work as a specialist of lifelong education in Practical Training Center in Krakow. I am also a teacher. I am involved in testing the validation of non-formal and informal learning in a view of Qualification Framework in Poland.

Profile Picture
Poland
Email hidden; Javascript is required.

Co-author of Vocational Competence Certificate and European Computer Competence Certificate
Specialist for the quality of education, teacher
Leader of a group of experts describing qualifications

Poland
Email hidden; Javascript is required.
Poland
Email hidden; Javascript is required.

preparation and management of EU professional development projects

Poland
Email hidden; Javascript is required.

Psycholog, doradca zawodowy, logopeda. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr2 w Krakowie.Posiada doświadczenie jako koordynator projektów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Podejmuje intensywne działania na rzecz budowania systemu doradztwa zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków w ramach inicjatywy Krakowska Szkoła Doradztwa zawodowego. Inicjator i organizator wielu inicjatyw lokalnych majacych na celu promowanie doradztwa zawodowego w obszarze edukacji. Chętnie podejmie wspólpracę w tym zakresie z innymi partnerami.

Poland
Email hidden; Javascript is required.

Displaying 61 - 75 of 122